.
.

OOPPGAVE uke 10 SHAKE, FLASH, MOTION, AFTER EFFECTS, PHOTOSHOP m.m.

Dette er en todelt oppgave.
1. Teaser til webside i format 244x244 px. http://www.idefagskolen.no/new
Tekst, grafikk, sitater og utsagn blandet sammen med film, animasjoner og bilder. Gjerne i sort/hvit.
Må leveres som en swf-fil.
Rødfarven i logo er #EE3224.
Denne leveres innen onsdag 11. mars kl. 13:00

2. Animasjoner sammen med tekst og bilder. Her står du fritt til å lage det du vil. Lag bilder i Photoshop i minst 5 lag. Lag 3 stk animasjoner i Flash og legg disse inn i mellom photoshop-lagene i Shake. Legg også til lyd. Her setter du sammen det endelige produktet som du rendrer ut som en mov-fil.
Denne leveres fredag 20. mars kl 13:00.

Beskriv ideer og prosess på bloggen din hvor du også legger ut de endelige produktene dine.

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:


Husk meg?

Wictor Leonard Faanes

Wictor Leonard Faanes

Fra: Horten

Født: 1949

Lærer på Idefagskolen siden første dag i august 1990. Utdanna dekoratør og Grafisk designer.

Mer...

.


hits